A Magyar Államkincstár honlapján elérhetővé tették a Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése című pályázat tervezetét. A dokumentum még nem végleges, de várhatóan számottevően nem fog változni a tartalma. Mivel a pályázat jelentős előkészületet igényel, ezért jelen cikkünk célja a tájékoztatáson felül az igényfelmérés, és az elképzelt fejlesztésekről való egyeztetés megkezdése.

 

Milyen fejlesztésekkel lehet pályázni?

A pályázat keretében az alábbi építési tevékenységek támogathatóak önállóan. Akár több tevékenység is választható, azonban minimum 1 db megvalósítása kötelező a projekt keretében:

• a) Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyez nem kapcsolódik.

• b) Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel.

• c) Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

• d) Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése:
– új épület építése;
– olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik.

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak:
• a) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges épület/ek vagy építmény/ek építése.
• b) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése.
• c) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében.
• d) A támogatott tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzés (pl.: szobák és közös helyiségek berendezési tárgyai, konyha és tálaló helyiség eszközei és bútorai stb.).
• e) Az általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek.
• f) Ingatlan vásárlása.
• g) Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése.
• h) A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli út, járda, parkoló kialakítása.
• i) Vagyonvédelmet célzó beruházások.
• j) Kiegészítő infrastruktúra kiépítése (pl.: játszótér kialakítása, kertépítés).
• k) Immateriális javak beszerzése.

A pályázat keretében nem támogatható – többek között – mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások, élő állatok és mezőgazdasági/gazdasági célt szolgáló növények beszerzése, a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése vagy a lakófunkciót ellátó épületrész fejlesztése.

 

Ki pályázhat?

A pályázatra az a mezőgazdasági termelő adhat be kérelmet, aki igazolja, hogy székhelye/telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van, illetve a támogatási kérelem benyújtását megelőző (vagy az utolsó lezárt) évben az árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

 

Milyen mértékben igényelhető a támogatás?

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 100 millió forint. A pályázat utófinanszírozásos, a támogatás intenzitása a megvalósítási helyszíntől függ, amit a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26.) Korm rendelet szabályoz:

• A nem besorolható járásban lévő település esetén 50%.
• A “kedvezményezett” járásban lévő település esetén 60%.
• A “fejlesztendő” és “komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen 70%.

 

Mikor indul a pályázat?

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje a tervezet szerint:
Első szakasz: 2021. december 8. – 2021. december 22.
Második szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 26.
Harmadik szakasz: 2022. január 27. – 2022. február 10.
Negyedik szakasz: 2022. március 23. – 2022. április 6.
Ötödik szakasz: 2022. április 7. – 2022. április 21.

 

Hol kérhetek segítséget a pályázathoz?

Amennyiben érdeklődik a pályázat iránt, kérjük, vegye fel kapcsolatot kollégáinkkal!

Elérhetőségeink:

Nyíregyházi iroda:
Jávor Vivien: 30/750-5965
Ungvári Enikő: 30/786-7133
Benke László: 30/557-1656
Sápi Imre: 30/559-7376
Kozák Dávid: 20/548-4948
Moravszki Gábor: 30/346-2848

Kisvárdai iroda:
Pokol Roland: 30/560-1366
Liptai Dalma: 30/440-2705

Tarpai iroda:
Benke László 30/557-1656
Sápi Imre 30/559-7376